CBD

CBN – pohled na jeho původ, získávání, použití, stejně jako účinky v produktech CBD

Kvalitní spánek s Timme CBD olejem

Kanabidiol (CBD) se nachází pouze v přírodním konopí. Je zdravý a nezpůsobuje závislost. CBD nepřímo ovlivňuje endokanabinoidní systém. CBD pomáhá tělu produkovat a udržovat přírodní endokanabinoidy. Význam endokanabinoidního systému pro mnoho důležitých fyziologických procesů učinily kanabinoidy důležitým cílem pro potenciální léčbu mnoha onemocnění a příznaků.

Také na základě těchto znalostí jsou produkty CBD vyráběny v kombinaci s jinými kanabinoidy, zatímco obsah kanabinoidů je kombinován tak, aby vytvořil „doprovodný účinek“. Doprovodný účinek objevili izraelští vědci Raphael Mechoulam a Ben-Shabat a publikovali svá zjištění v roce 1999 v recenzovaném časopise Life Science.

CBN – KANABINOL

CBN je vzácný kanabinoid, který vykazuje jedinečné potenciálně medicínsky důležité vlastnosti k podpoře a léčbě vícerých chorob. Je jednou z více jak 100 kanabinoidních sloučenin přítomných v rostlině Cannabis. Klasifikuje se jako vzácný, anebo menší kanabinoid. Celkově se odhaduje, že všechny vzácné kanabinoidy tvoří méně jak 1% rostliny konopí.

CBN se nachází ve stopových množstvích v rostlině Cannabis. Konopí během svého životního cyklu vytváří v každé fázi širokou škálu kanabinoidních sloučenin v různých množstvích. Přírodní CBN se získá během fáze sušení rostliny degradací THC po vystavení světlu a teplu. CBN působí stejným způsobem na receptory CB2 v periferních orgánech a imunitním systému. Vzhledem k tomu, CBN v konopí se nachází v malém množství a je neekonomické extrahovat ho přímo z rostliny pro farmaceutické použití. Díky této velmi nízké koncentraci je nepraktické získat CBN a nákladově neefektivní prostřednictvím procesů extrakce rostlin.  K výrobě dostatečného množství CBN na uspokojení potenciální farmaceutické poptávce ve světě se vyvíjejí alternatívní metody výroby bio identických CBN. Bio identické verze CBN mohou být vyrobené synteticky prostřednictvím biosyntézy anebo chemické syntézy.

Jedním z klíčových cílů je výroba kanabinoidů identických s těmi, které se přirozeně nachází v rostlině. Biosyntéza anebo chemická syntéza CBN může poskytnout spolehlivý, konzistentní, škálovatelný a uspokojivý proces ve srovnání s variabilitou a složitostí spojenou s extrakcí a čištěním čistých kanabinoidů z rostliny. Náklady spojené s uhlíkovou stopou skleníků nebo polí v kombinaci s bezpečnostními požadavky, používáním pesticidů, hnojiv a variabilitou růstu konopí činí z biosyntetického přístupu ekonomicky zdravější a sociálně odpovědnější strategii.

CBN je potenciálně vhodným kanabinoidem na lékařské použiti. CBN může působit s vyšší účinností při interakci s určitými receptorovými systémy v těle. CBN je též všeobecně akceptovaný jako nepsychoaktivní. Kromě toho se očekává, že CBN bude udržovat svou strukturální integritu/stabilitu při vnějších vlivech (např. teplo, světlo) po delší dobu kvůli své zvláštní chemické struktuře.

Podívejme se blíže na možné použití CBN:

Sedativní účinky

CBN je známy jako kanabinoid s největší sedativní vlastností. Konzumace 5 mg CBN je ekvivalentní užívání 10 mg diazepamu – ale pouze 10% účinek diazepamu, který by mohl ovlivnit depresi centrálního nervového systému. Odborníci léčebné konopí často doporučují.

CBN pro nespavost a úzkost.

Podpora při léčbě úzkostných stavů a stresu

Jak bylo uvedeno výše, kanabinol, může potlačit úzkost, aniž by se lidé cítili „omámeni“ nebo neschopní fungovat. Stále více lidí se obrací na konopí kvůli úzkosti, aby zabránilo vedlejším účinkům klasických farmaceutických výrobků.

Podpora při léčbě bolesti a při glaukome

CBN má účinky při potlačení bolesti i snižovaní nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem. To podnítilo vědce k výzkumu různých účinků CBN na objevení lékařského potenciálu tohoto kanabinoidu.

Protizánětlivé účinky

V průběhu let vědci studovali kanabinol a další kanabinoidy pro potenciální protizánětlivé účinky. CBN pracuje hlavně na receptoru TRPV2, který detekuje bolest, ale vědci se domnívají, že může také pracovat na receptoru CB2, který je zodpovědný za přenos bolesti. CBN také pomáhá zvýšit imunitní odpověď a zmírnit zánět a bolest spojenou s nemocí, jako je artritida nebo Crohnova choroba.

Antibakteriální účinky

Vzhledem k tomu, že kmeny bakterií jsou stále odolnější vůči antibiotikům, lékaři zkoumají alternativní způsoby boje proti infekčním patogenům. CBN vykazuje pozitiva při léčbě kmenů bakterií rezistentních vůči antibiotikům.

Studie CBN zjistily, že může mít silný antibakteriální účinek. V laboratorních zařízeních byla CBN testována na kmenech bakterií MRSA, které jsou odolné vůči tradičním antibiotikům. Vědci zjistili, že se jedná o silné antibakteriální činidlo proti těmto rezistentním kmenům. Možná budoucnost ukáže, že CBN bude použita k boji proti bakteriálním infekcím, na které jsou naše běžná antibiotika neúčinná.  

Neuro protektivní účinky

Pro studii vědci použili CBN k léčbě ALS u zvířat a zjistili, že je schopen oddálit nástup onemocnění. Studie na lidech je třeba provést v budoucnu, ale to naznačuje, že CBN může poskytnout silný nástroj v boji proti ALS a dalším neurodegenerativním stavům.

Podpora při léčbě kožních onemocnění

Lupénka je bolestivý stav, onemocnění na imunitní bázi, při kterém se buňky množí asi 10krát rychleji než u zdravých lidí, což způsobuje bolestivé stavy. Bylo prokázáno, že protizánětlivé schopnosti CBN zpomalují množení kožních buněk v postižené oblasti, což z ní činí vhodnou léčbu stavů, jako je lupénka.

Růst kostní tkáně

Vědci také zkoumají použití kanabinolu k rychlejšímu hojení zlomenin kostí. CBN předpokládá potenciál stimulovat růst kostní tkáně. Dělá to nepřímo získáním mesenchymálních kmenových buněk z okolní kostní dřeně. Tyto buňky mají schopnost regenerovat a obnovit poškozenou tkáň.  

Otázkou tedy je, jak tyto poznatky použít v reálném světě?

Je známo, že potenciál CBD není dostatečně využíván, ale vědci vědí, že CBD i CBN v konopí mají velký potenciál.  Jen musí přijít na to, jak ji používat. Celosvětově pokračuje výzkum účinků CBN na to, jak integruje a moduluje receptory v těle.

Comments

There are no comments yet.

Napiš komentář